Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Dit onderzoek is eveneens nog niet afgerond. Vanuit de RIAGG zetten psychiater Dirk Corstens een studie op waarin 10 stemmenhoorders, experts, gevraagd werd in een maandelijkse bijeenkomt de verschillende benaderings wijze van stemmen horen te besturen en dan in de groep te becommentariëren op herkenbaarheid  ten aanzien van de ervaring en op bruikbaarheid. Vanuit dit onderzoek zullen adviezen komen voor de hulpverlening maar ook voor stemmenhoorders die ervarings kennis willen vergroten en zo eventueel in de gezondheidszorg werkzaam willen zijn.