Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Achterliggende problemen

Mensen die stemmen horen zijn mensen met problemen en geen patiënten met een ziekte 

Denkt iedereen daar zo over? 

Als wij mensen om ons heen vertellen dat wij onderzoek doen naar stemmen horen is een veel gehoorde reactie "oh ja dat is een symptoom van schizofrenie is het niet?". Deze opvatting is zo ingebakken dat het voor stemmen hoorders en ook voor de familie en vrienden moeilijk wordt om gewoon te doen over stemmen horen. Deze discriminerende opvatting dat het gekte is maakt mensen bang en zeker niet enthousiast om er over te praten. Professionelen in de geestelijke gezondheidzorg doen het zelfde. Hun eerste reactie is ook dat het een symptoom van een psychose is en daarom noemen ze stemmen horen al gauw een psychotische ervaring.

Uit ons onderzoek (Romme e. a. 2009) en dat van anderen blijkt dat deze opvatting onjuist is en stemmen hoorders mensen met problemen zijn en geen patiënten met een ziekte. (zie Lucie Johnstone 2006) 

De meest voorkomende problemen zijn: 

* Seksueel misbruik

* Emotionele verwaarlozing

* Adolescenten problemen

* Intense stress op meerdere terreinen

* ernstig geplaagd zijn

* fysieke mishandeling

 
Hoe hebben wij dit ontmoet in ons onderzoek

Bij het ontstaan van stemmen horen zijn er twee stappen te onderscheiden:
 

1) De traumatische ervaringen, die emotioneel niet verwerkt kunnen worden leidend tot kwetsbaarheid

2) De actuele stress die specifiek deze gevoeligheid raakt en het stemmen horen uitlokt, veelal in situaties van praktische en geestelijke nood.

 
Een voorbeeld

Frans: de Moeder van Frans werd toen Frans 3 jaar oud was psychotisch dat wil zeggen ze ging zich emotioneel vreemd en angstaanjagend gedragen en Frans was daar erg bang voor. Toen zijn moeder weer wat beter was, werd Frans in huis verboden zijn gevoelens te uiten want dat was niet goed voor moeder en boosheid was al helemaal verboden. Ook werd Frans vanaf zij 8 ste niet meer aangeraakt en dus ook niet meer geknuffeld of gezoend. In het gezin verstijfde dus als het ware de omgang met gevoelens (dit is een voorbeeld van kwetsbaarheid door emotionele verwaarlozing)

 
Later toen Frans studeerde kwam hij in het huis waar hij met andere studenten woonde in moeilijkheden. Men wilde hem er uitzetten. Hij kwam in een positie waarin hij zijn boosheid wel moest uiten en dat lukte Frans niet. Op het moment dat hij de ander, die hem er uit wilde zetten zou ontmoeten, na zich al dagen er over te hebben opgewonden ging hij twee stemmen horen een heel emotionele stem en een heel rationele stem. Dit was dus voor Frans de uitlokkende stress: "het moeten uiten van kwaadheid". Het uit huis gezet worden was zowel een praktische als geestelijke nood situatie.

 
Wat is er bij stemmen horen aan de hand.

 
In ons onderzoek zagen wij bij de mensen die er patiÎnt mee worden deze twee soorten ervaringen. De meestal traumatische ervaringen op jonge leeftijd die ze kwetsbaar maakt voor het kunnen omgaan met conflicterende emoties en de actuele stress die daar op inspeelt en de stemmen uitlokt. Dit zijn dus beiden de achterliggende problemen bestaande uit trauma's onverwerkte emoties en praktische en /of geestelijke nood situaties. Stemmen hoorders die geen patiÎnt er mee werden hebben ook achterliggende problemen, maar zij ervaren hun stemmen meer als hulpbronnen en ze hebben ook meer steun van familie of groepen gelijkgerichten. Ze hebben ook meer compensaties in het dagelijks leven en geven daardoor hun persoonlijkheid minder over aan hun stemmen