Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Wat is anders dan we gewend zijn

Mensen, die stemmen horen zijn mensen met problemen en geen patiënten met een ziekte.

(Lucie Johnstone 2009 plus R&E onderzoeken) 

Werken met stemmenhoorders vereist daarom een specifieke attitude, die bestaat uit:

  1. Accepteren dat de stemmen werkelijk gehoord worden als stemmen van anderen dan het eigen ik. (zie R&E herstellen)
  2. Ingaan op de stemmen horen ervaring liefst met een systematisch interview. (zie instrumenten)
  3. De focus van de benadering richten op de afzonderlijke klachten, niet op de gestelde diagnose. (zie R&E oplossen Schizofrenie probleem)
  4. Voor de afzonderlijke klachten de achtergrond in de levensgeschiedenis op sporen. (zie achtergrondproblemen) 
  5. Stemmen horen niet benoemen als psychotische symptoom, alleen in perioden van verwarring. (zie epidemiologisch ondersteunend onderzoek)
  6. In de benadering een systematiek volgen, die in deze website wordt beschreven. (zie R&E herstellen)