Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Interview

In de hulpverlening worden regelmatig interviews gebruikt, meestal voor diagnostiek. Een diagnostisch interview is gebaseerd op een of meerdere theorieën en het doel van het interview is de aan- of afwezigheid van deze theorieën op te sporen. Zo is het constateren van de aanwezigheid van stemmen bijvoorbeeld voldoende om de diagnose schizofrenie te krijgen.

 In 1987 deed Marius Romme samen met stemmenhoordster Patsy Hage tijdens een populaire tv. Praatprogramma een oproep aan stemmenhoorders om te reageren. Er reageerden 500 mensen, waarvan de meest opmerkingen maakten. ' Ik hoor 10 stemmen' of 'Ik hoor de stem van de duivel'. Alle opmerkingen werden in vragen omgezet. 'Ik hoor 10 stemmen', werd omgezet in ' Hoeveel stemmen hoor je?'. We deelden de vragen in 12 vragen categorieën in. Het interview structureert de ervaring en het is de bedoeling dat stemmenhoorders door de vragen na gaan denken over hun ervaring.

Dit interview is de basis voor onze andere benadering voor stemmen horen.

De interviews zijn hier te downloaden