Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Relatie levensgeschiedenis

Uit onze gevalsstudies bleek dat er tenminste drie verschillende manieren zijn om relaties tussen stemmen en levensgeschiedenis te beschrijven. 

1 Een Historische relatie.

Het begin van het stemmen horen valt vaak samen met ervaren traumata en het ontstaan van sociaal-emotionele problemen. Bijvoorbeeld verlies van werk, verlies van zeggingsmacht over kinderen, seksueel misbruik mishandeling. Het kan ook een crisis zijn over seksuele identiteit. Vele verschillende situaties die iemand machteloos maken en een oplossing vragen kunnen er toe leiden. 

2 Een psychodynamische relatie. 

De bovengenoemde probleemsituaties kunnen tot een persoonlijk conflict leiden waar iemand geen raad mee weet. De onoplosbaarheid van de problematiek kan leiden tot een overlevingsstrategie, waarbij via de stemmen de bedreiging als van buiten komend wordt ervaren i.p.v. van binnen uit.(dit is vergelijkbaar met wat in de psychoanalyse "afweermechanisme" wordt genoemd). Het heeft niet alleen een negatieve betekenis maar kan ook een positieve oplossing vormen. Bijvoorbeeld, wanneer iemand zich schuldig voelt aan iemand anders overlijden en dan de stem hoort van de overledene, die zegt, dat het hem goed gaat. 

3 Een metafore relatie. 

De relatie tussen de stemmen en bestaande problemen kan in de vorm van metaforen tot uitdrukking komen en wel op verschillende manieren.

Wat de stemmen zeggen kan een metafoor zijn voor de problemen die iemand heeft (de stem praat over wat er gebeurt is vaak op een iet eenvoudig te begrijpen beeldende manier) De manier waarop de stemmen omgaan met de stemmenhoorder weerspiegelt de manier waarop deze met zijn problemen omgaat. (in jezelf opsluiten niet in discussie gaan). Maar ook hoe anderen met hem/haar zijn omgegaan De manier waarop de stemmenhoorder omgaat met de stemmen weerspiegelt de manier waarop deze omgaat met zijn problemen (geen zelfstandige besluiten nemen).Maar ook hoe hij/zij met anderen is omgegaan. (geen weerwoord).