Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Waarom een andere benadering

Het stemmen horen is een betekenis volle ervaring waarmee men kan leren omgaan, waarvan men de betekenis kan achterhalen en waarmee men weer baas kan worden in eigen brein. De betekenis gaat echter verloren wanneer stemmenhoren louter als symptoom van een ziekte wordt opgevat en benoemd als psychotische ervaring. Wanneer niet op de ervaring wordt ingegaan en uitsluitend behandeld met medicatie.

 

Het belang voor de stemmen hoorder

Stemmen hoorders geven aan het belangrijk te vinden dat hun ervaring wordt geaccepteerd. Deze hallucinaties te noemen is beledigend en verzwakt het gevoel van eigenwaarde. Men zegt dan in feite dat de stemmen hoorder zijn eigen hersenen niet kan vertrouwen. Dit is ook schadelijk voor de therapeutische relatie. (zie Hoffmann 2011)


Het belang voor het herstel

Dat de ervaring geaccepteerd wordt als werkelijk horen van stemmen van anderen, blijkt uit ons onderzoek een conditio sine qua non voor herstel. Dit geld ook voor het achterhalen van de betekenis ervan (zie eigen onderzoek). Daarom noemen wij de benadering "stemmen accepteren en begrijpelijk maken".

 

Waarop is zij gebaseerd.

Zij is gebaseerd op onderzoek bij mensen, die stemmen horen, maar er geen hulp voor zochten omdat zij er geen problemen mee hebben en zelf met de stemmen leerden omgaan. Zij ervaren hun stemmen meestal als bron van inspiratie of als adviseurs. Deze ontwikkeling zagen we ook bij stemmenhoorders die wel patiÎnt waren geworden, maar van de problemen met hun stemmen herstelden. (zie Living with Voices).

 

Binnen welk soort psychiatrie past deze benadering het best?

Deze benadering past binnen de sociale psychiatrie (sinds kort ook wel ecologische psychiatrie genoemd), omdat in dat kennis gebied de geestelijke gezondheid problemen worden bestudeerd in relatie tot hun context.