Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Cursus aanbod 2017 

 Cursus - Mijn verhaal leren vertellen, 

Voorlichtingsweekend - Ouders van kinderen die stemmen horen,

Cursus 3 infoblad

 
Veel stemmenhoorders (70%) zijn begonnen stemmen te horen nadat er iets ernstig gebeurd was. Stemmen zijn dan een reactie op machteloos makende gebeurtenissen, die vaak te maken hebben met schaamte en/of schuldgevoelens, dus met gebeurtenissen waar je niet makkelijk over praat. Een tweede probleem is dat stemmen horen vaak benoemd wordt als het symptoom van een ziekte; een tweede reden om niet makkelijk openlijk over die ervaring te praten.

 
Uit onderzoek (Ensink 1992 blz 137; Horowitz 1986) blijkt dat het niet herkennen van emoties als je eigen emoties er voor kan zorgen dat je deze emoties als komend van buiten jezelf gelegen bronnen ervaart, zoals dat bij stemmen horen gebeurt.


Uit ons onderzoek bij 50 stemmen hoorders die herstelden van de problemen met hun stemmen (Romme et all 2009). blijkt dat herstel alleen mogelijk is wanneer de eigen emoties herkend worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de karakteristieken van de stemmen informatie daarover geven. Stemmen blijken uitdrukking te geven aan conflicterende emoties onder anderen als gevolg van meegemaakte gebeurtenissen.

 
In ons cursus aanbod gaat het om het accepteren van de stemmen als een heel persoonlijke ervaring. Het gaat er om de karakteristieken van  de stemmen in verband te brengen met wat de stemmen hoorder is overkomen zowel als met de overweldigende emoties die daar het gevolg van waren. Het gaat dus bij herstel niet om de stemmen weg te drukken, maar om hun bestaansreden te leren kennen. Hiermee wordt het mogelijk de eigen emoties te herkennen.

Dit is een proces waarin de stemmen hoorders actief betrokken moeten worden en dat hem/haar de nodige moeite kan kosten. Hoe actiever de stemmenhoorder zich opstelt en daartoe gestimuleerd wordt, hoe succesvoller dit proces verloopt.