Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Hoe zijn wij begonnen

Uitgangspunt

bij stemmen horen accepteren en begrijpen is de ervaring van het stemmen horen zelf en niet de theorie. Hulpverleners willen wel weten of je al of niet stemmen hoort, maar zijn er niet op gericht om er inhoudelijk mee te werken. Bij stemmen hoorders is dit meestal niet veel anders. Stemmen horen maakt hen bang en hebben ongewenst veel invloed op hun dagelijks leven.

Lang niet alle stemmenhoorders zijn bang van hun stemmen. Mensen die er goed mee overweg kunnen, hebben er veelal een aangename en inspirerende relatie mee. Het is dan ook begrijpelijk dat deze mensen er in geïnteresseerd zijn hun stemmen goed te kennen.

Ingaan op de ervaring zelf betekent vragen naar allerlei aspecten van het stemmen horen: Hoeveel stemmen hoort u , wat is hun leeftijd en geslacht, op wat voor manier praten ze tegen u, doen ze u aan iemand denken die u gekend hebt en waarmee u misschien nare of goede ervaringen hebt gehad?. Wat zeggen ze tegen u? Sinds wanneer hoort u ze al? Is er toen iets gebeurd etc.?

Het Maastrichts stemmen interview

Op grond van de enquete onder stemmen hoorders (zie onderzoek) hebben we een Interview ontwikkeld (zie onder Professionelen bij Interview) waarin we 12 elementen onderscheiden die samen de ervaring uitgebreid in kaart brengen. 

Waarom ingaan op de ervaring zelf?

De stemmen zijn persoonlijk en bij alle stemmen hoorders ook verschillend. Dat komt omdat ze ook een betekenis hebben voor die persoon die ze hoort. Ze hebben een boodschap voor de stemmen hoorder en verwijzen naar bepaalde problemen of oplossingen van die problemen in het leven van de stemmen hoorder. Ze zijn namelijk geen symptoom van een ziekte maar een reactie op problemen van de stemmen hoorder. Of zij geven een oplossing voor problemen of advies in bepaalde voor die persoon belangrijke situaties. Het is dus niet verstandig daar geen kennis van te nemen door ze niet beter te willen leren kennen.  

Wat betekent ervaringsgericht werken?

Ervaringsgericht werken betekent samen met de stemmen hoorder de stemmen te leren kennen en wel elke stem afzonderlijk. Want elke stem heeft een eigen functie en betekenis. Werken betekent dan een interview afnemen bij de stemmenhoorder en een samenvatting daarvan maken, zodat de informatie goed georganiseerd wordt en goed valt te onthouden. Dit rapport kan dan gebruikt worden om een construct te maken. Het construct is het systematisch analyseren van de interview informatie en het aangeven van de relatie die de verschillende stemmen hebben met de levensgeschiedenis en emotionele problemen van de stemmen hoorder.