Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

 

Nederlandstalig

Artikelen

 

Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht met betekenis in een context.

H.J.T.M. Corstens, M.A.J. Romme

Dit artikel is geplaatst in het Tijdschrift voor Psychiatrie. 58 (2016) 2, 132-139 

 


    adobe-blueprint-pdf-icon

 

 

Hoe kunnen we auditieve hallucinaties tot ons laten spreken.
M. Romme en S. Escher.
Expertise van de SPV in en voor de Sociale Psychiatrie
33e jaargang, nummer 108, april 2014

Het artikel is hier ook te lezen klik hier!

 

Behandel ‘stemmenhoren’ en niet ‘schizofrenie’
Concrete symptomen zijn beter aan te pakken dan hypothetisch ziekte beeld
Prof,dr. Marius Rome en Dr. Jaap Gerritsma
Medisch Contact 14/04/2014; 698

 

 

Waar halen we onze ideeën over geestesziekte vandaan (2010)
Escher Sandra 
Klankspiegel jr 21 (1) blz.20.

 

Stemmen Horen. Welke relaties kunnen er zijn tussen de stemmen en de ervaren trauma's (2009)
Romme Marius en Escher Sandra
Sociale psychiatrie, vakblad sociaal psychiatrische verpleegkunde blz. 9 - 14

 

Over de achtergronden van stemmen horen deel 2 (2009)
Romme Marius
Klankspiegel jr 20 (1) Maart blz.15-20

 

Over de achtergronden van stemmen horen deel 1 (2008)
Romme Marius
De relatie met ervaren trauma's en de relatie met de stemmen 
Klankspiegel jr 19 (4) Dec. blz. 

 

Accepteren en betekenis geven aan stemmen (2009)
Corstens Dirk; Escher Sandra; Romme Marius
De Psycholoog Sept. blz. 433 - 440

 

Einde en een nieuw begin; Sociaal emotionele achtergronden bij psychose 
Romme Marius 2008
Sociale psychiatrie, vakblad sociaal psychiatrisch verpleegkunde jr 27 nr 86; April, pag 39-49 

 

Belangrijke stappen op weg naar herstel in het leven met stemmen. (2008)
Romme Marius; Escher Sandra; Webster Corine 
Sociale psychiatrie vakblad sociaal psychiatrisch verpleegkunde Dec. blz. 7-15

 

Belangrijke stappen op weg naar herstel in het leven met stemmen. Het overwinnen van angst en terug nemen van macht. (2008)
Romme Marius
Klankspiegel jr 19 (3) Sept. blz.18 - 23

 

Herstellen buiten de psychiatrie (2008)
Leren omgaan met stemmen is relatieprobleem.
Romme Marius en Escher Sandra

Deviant no 58 jr 15 September blz.16 - 20 

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 
Een therapie vorm voor het omgaan met traumatische ervaringen (2008)
Escher Sandra en Romme Marius
Klankspiegel jr 19 (3) blz.23 - 25.

 

Schadelijkheid van het concept schizophrenie en een alternatief. (2006)
Romme Marius
Klankspiegel jr 17 (1) blz.12 - 16.

 

De geschiedenis van het stemmen horen 1
Escher Sandra (2006)
Klankspiegel jr.17, (2), Juni. blz. 5 - 8

 

De geschiedenis van het stemmen horen 2
Escher Sandra (2006)
Klankspiegel jr 17 (2), Sept. blz.31 - 34

 

Onderlinge samenhang van psychotische verschijnselen bij een diagnose als schizophrenie (2005)
Romme Marius
Klankspiegel jr 16 (3) Sept. blz 13 - 15

 

Een kritische beschouwing over de keuze van de diagnose schizophrenie als uitgangspunt van  richtlijnen voor de behandeling (2005)
Romme M.A.J. 
Tijdschrift voor psychiatrie jr 47 no 12 (Dec) Blz. 837 - 845

 

Praten met stemmen (2004)
Corstens Dirk; Romme Marius.
Directieve therapie Dth1; jr 24, Maart Bohn.

 

Praten met stemmen (2004)
Corstens dirk en Romme Marius
Klankspiegel jr 15 9 (3) Okt. blz. 8 - 17

 

Congres 25 jarig bestaan Ned.Ver,. Sociaal Psych.Verpl.: Onwetenschappelijkheid en het gevaar van de huidige diagnostiek van psychosen. (2004)
Romme Marius A.J 
De  uitgave van het Jubileum congres N.V. S.P.V. Sociale psychiatrie & verpleegkunde een brede aanpak
Mension. Badhoevedorp Nov. (2004)

 

Het sociale in de Psychiatrie (2003)
Romme M.A.J.
Vakblad sociaal psych. verpleegkunde
Jr 22; nr 67 Maart blz. 9 - 19.

 

Kinderen en jeugdigen die stemmen horen: een prospectief driejarig onderzoek. (2002)

 

Escher, A.D.M., Romme,M.A.J., Buiks, A., Delespaul, Ph., Van Os, J., 
Tijdschrift van de Vereniging voor kinder en jeugdpsychotherapie. Jaargang 29, nr. 4. blz. 4 - 21. 

 

Effectieve en minder effectieve behandelingen van stemmen horen bij kinderen en jeugdigen. (2002). 
Romme,M., & Escher,A. 
Tijdschrift van de Vereniging voor kinder en jeugd psychotherapie. Jaargang 29, nr. 4. blz. 46 - 66.

 

Het Maastrichts Interview voor kinderen en Jeugdigen (MIK) (2002). Escher,A.,Romme,M. 
Tijdschrift van de Vereniging voor kinder en jeugdpsychotherapie. Jaargang 29, nr. 4. blz. 22 - 45. 

 

Een eigen koers voor de sociale psychiatrie ophouden met aanpassen (2000)
Romme Marius
Sociale psychiatrie; vakblad voor sociaal psychiatrische verpleegkunde
jr 19 (5) maart blz. 17- 25 

 

Cognitieve therapie bij psychose en stemmen horen. (1999).  
Butenaerts, J.L.M.G., Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. 
Tijdschrift voor Psychiatrie. p. 277 - 284

 

Psychose is bron van ongebruikte kennis
De dwaalleer van Kraepelin   (1999)
Romme Marius
Deviant jr 6 (21) blz. 24 - 26 

 

Eenzijdige voorlichting en daardoor gevaarlijk (schizofrenie-informatie van Lundbeck)  (1998)
Romme Marius
Deviant jr 5 (17) blz. 20-23.

 

Vaar je eigen koers  (1998)
Een psychiater over zelfhulp
Romme Marius
Deviant jr 4 (16) blz. 26 - 28

 

Alternatief concensusdocument schizophrenie. (1997)
Romme Marius
Deviant jr 3 (12) blz. 24 - 26.

 

Farmaceutisch bestuurd. (1996)
Escher Sandra
Deviant jr. 3 (11) Dec. blz. 19

 

Onenigheid over concensus  (1996)
(concensus document minimum voorwaarden voor de behandeling van schizophrenie een discussie met Dr. Don Linzen) Andre Tuinier
Romme Marius en Linzen Don 
Deviant jr. 3 (10) blz.12 - 17

 

Auditieve hallucinaties bij patiënten en niet-patiënten. (1996)  
Pennings, M.H.A., Romme, M.A.J. ,. Buiks, A.A.J.G.M. 
Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (9) 648 - 660

 

Stemmen horen: ziekte, gave, topervaring of fase in een groeiproces? (1993)
Escher, A. Klankspiegel, maart 

 

Het dagboek als communicatiemiddel bij auditieve hallucinaties. (1991).
Escher, A.D.M.A.C., Romme, M.A.J. 
Tijdschrift voor Ziekenverpleging (TVZ) 15 augustus 1991 543 - 547

 

Wat kunnen mensen die stemmen horen de psychiatrie leren? (1990)
Noorthoorn,O., Romme, M..,Escher A. 


Dienstverlening in Nederland. Analyse en evaluatie (Red. E.K. Hicks) p. 60 - 70

 

Effecten van het onderlinge contact tussen mensen die stemmen horen (1990). 
Romme, M.A.J., Escher,A.D.M.A.C. 
Oostland no 2, 8-14, 

 

Stemmen horen. Positieve effecten van leren omgaan met stemmen. (1989).
Escher, A.D.M.A.C.,Romme, M.A.J. 
Tijdschrift voor Ziekenverpleging 24, p. 784 - 788,

 

Maatschappelijk kwetsbaar en langdurig psychiatrisch ziek zijn (1987).

 

Escher,A.D.M.A.C., Romme, M.A.J., Breuls,M., Driessen,G., 

Tijdschrift voor Psychiatrie, 29:5, 266 - 281. 

 

Een indeling in groepen van patiënten met een langdurige psychiatrische carrière. (1987)

 

M.A.J.,Escher,A.,Radstake,D.,Breuls, M. Tijdschrift voor Psychiatrie, 29,4,197-211. 

 

Leren omgaan met het horen van stemmen. Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1987) 
Maandblad Geestelijk Volksgezondheid 718, p 825 - 831.

 

 

 

Hoofdstukken

Psychosen (2010). 

Marius Romme.
Hoofdstuk 5 in Sociale Psychiatrie 2de druk blz. 103 - 144
Boom Lemma uitgevers Den Haag

 

Uitgaande van de ervaring is de psychose een emotionele crisis.(2010)
Romme Marius en Escher Sandra.
In Bewogen Beweging; Verleden heden en toekomst van de cliëntenbeweging in de GGZ.
Cor van Dijkum en Lourens Henkelman.
Uitg. Tobi Vroegh Amsterdam. blz. 161 - 188.

 

Trauma en psychotherapie bij psychose en schizofrenie. (2008)
Romme Marius en Escher Sandra 
in Zachte Landing Jos de Kroon; psychotherapie met psychotici. pag. 167 - 180. Garant Antwerpen.

 

Empowerment en Making Sense . (2006).
Romme.M.A.J. en A.D.M. Escher 
In Hallucianties, kenmerken, verklaringen, behandeling. J. Jenner, red. Van Gorkum, Assen. Hfdst. 10. blz. 85-94

 

'Dagboek; eigen ervaringen leren begrijpen en herkennen' (1999) 
in Romme & Escher eds. Stemmen horen accepteren 'Tirion, Baarn blz. 201-216.

 

Stemmen horen bij schizofreniepatiënten, patiënten met een dissociatieve stoornis en niet-patiënten (1996): 
Pennings, M.H.A., Romme M.A.J.  en Buiks A.A.J.G.M. 
in .'Zin in waanzin; de wereld van Schizofrenie'
M. De Hert, E. Thys, J. Peuskens, D. Petry, B. van Raay (red.) 

 

Stemmen horen in de ambulante psychiatrische praktijk (1988), 
Escher,A.D.M.A.C, van Laarhoven,J., (in Omgaan met stemmen horen blz. 156 - 161. 

 

Resultaten van de enquête, (1988)  
Noorthoorn, E.,Dijkman,C., Escher,A., Romme,M Blz. 199 - 214. ,
In Omgaan met stemmen horen.  
Vakgroep Sociale psychiatrie, Rijksuniversiteit Limburg.

 

Vervreemding als Overlevingsstrategie (1988)
Romme. M. A. J. in StrategieÎn van de overleving: F. Baets, M. Jacobs (red) Onderzoekscentrum Marginaliteit K.U.Leuven, Leuven p. 207 - 217

 

 

Boeken

Kinderen die stemmen horen. Wat je moet weten en wat je kunt doen. (2009)
Een voorlichtingsboek als vervolg op een studie naar het verloop van stemmen horen bij 80 kinderen die drie jaar gevolgd werden.
Escher Sandra Romme Marius. 
Stichting: Leven met Stemmen, te bestellen in onze webshop via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Gespreksgroepen voor mensen die stemmen horen(2007)
Monique Pennings; Marius Romme; Ben Steultjens; St.Weerklank
Te bestellen bij de Trimbos stichting: 030 6042250

 

Adequate hulp aan Stemmenhoorders.(2006)
Een studie naar de ervaring van 12 stemmenhoorders in hun proces naar herstel.
Corstens Dirk; Escher Sandra; Romme Marius
RIAGG Maastricht e/o.samen met St.Weerklank
Te bestellen in onze webshop via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sociale Psychiatrie (2005)(2010)
Een leerboek voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
Onderwater Kees; van der Padt Ivonne; Romme Marius; Venneman Ben; Verberk Frans 
Lemma BV Utrecht

 

Zelfverwonding begrijpelijk maken. (2001)
Een reader over zelfverwonding met verhalen vanuit de ervaring door mensen die zich zelf verwonden.
Boevink, W., Escher, S. (eds.). St. Positieve Gezondheidzorg. Bemelen: Netherlands

 

Omgaan met stemmen horen (1999)..
Een gids voor hulpverleners die werken met stemmen hoorders.
Romme, M.A.J., Escher, A.D.M.A.C. Stichting Positieve Gezondheidszorg. Bemelen.
Te bestellen in onze webshop via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Stemmen horen accepteren  (1999).
De basis concepten van een nieuwe benadering voor stemmen hoorders met verhalen van patient en niet- patient stemmen hoorders. Speciaal
geschreven voor stemmen hoorders.Gaat ook in op de diverse verklarings modellen. 
Romme, M.A.J., Escher, A.D.M.A.C.(eds) 
Tirion, Baarn. 

 

Gesprekgroepen voor mensen die stemmen horen (1997)
M.H.A. Pennings en Romme M.A.J.
Project stemmen horen Maastricht
Nieuwe versie zie Gepreksgroepen 2008

 

Informatie management in de Geestelijke Gezondheidszorg; (1990)
De bijdrage van een casusregister. (een instrument om mede te bepalen of de geestelijke gezondheidszorg in een bepaalde regio optimale zorg levert).
Hamers H.J.F.R.; Romme.M.A.J.
Van Gorcum Assen/ Maastricht

 

Omgaan met stemmen horen. (1988).  
Verslagen van de eerste ervaringen in de onze contacten met stemmen hoorders.
Romme, M.A.J., Escher,A.D.M.A.C., Habets, V.P.M.J.H (red). 
Universiteit Maastricht, vakgroep sociale Psychiatrie.