Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Een Andere Benadering

 "Stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken" is een ander benadering waarbij het stemmen horen wordt los gekoppeld van het ziekte begrip. In de plaats daarvan wordt het stemmen horen verbonden met wat er in het leven van de stemmen hoorder aan akelige emotioneel verwarrende dingen is gebeurd en wordt op dat verband ingegaan. Hierdoor wordt herstel mogelijk. 

Dit hebben wij kunnen aantonen in een studie bij 50 herstelde stemmen hoorders die daar zelf zich ook zeer voor hebben ingespannen en een bijdrage aan hun herstel konden leveren. zie het boek "living with voices". Zie voor meer informatie over deze benadering:  werk R. & E. ervaringsgericht werken. Zie ook R.&E. herstellen onder oplossen schizofrenie probleem.

 Waarop is de benadering gericht

In deze benadering is de aandacht niet gericht op de diagnose maar op de aanwezige klachten en wordt de aandacht gericht op de oorzaken daarvan. De aandacht voor de stemmen is dus gericht op de ervaring en hoe je ermee kan leren omgaan. Maar ook hoe en waardoor de stemmen zich bij jouw als stemmenhoorder hebben ontwikkeld en wat hun achtergrond is (zie achterliggende problemen bij R.& E.) en hoe je daarmee kan leren omgaan.

 Leren omgaan doe je niet alleen en niet zo maar even, maar in stappen.

De eerste stap is iemand vinden, die je wilt ondersteunen in je zoektocht naar een omgangsvorm met je stemmen, die voor jouw geschikt blijkt. Iemand dus die niet bang is van je stemmen en er ook niet van uit gaat kennis daarover te hebben, maar iemand die niet bang is en jouw wil ondersteunen bij je angst. Iemand die begrijpt dat stemmen niet echt iets kunnen doen en alleen heel overtuigend spreken. Iemand die je angst niet ontkend maar er ook niet in meegaat. Iemand die bereid is de echtheid van je stemmen te erkennen. Iemand die zijn hulp beperkt tot jouw helpen omgaan met de stemmen.

 Praten over jezelf

De tweede stap is met diegene die je ondersteund praten over jezelf, wat je doet wat je niet doet; hoe je je dagelijks leven hebt ingericht; wat er zoal gebeurd is in je leven. De reden hiervoor is, dat je iemand over je zelf durft te vertellen en aan die ander toestaat vragen daarover te stellen zonder direct bang of boos te worden als hij/zij je niet begrijpt of jij iets niet weet uit te leggen. De ondersteuner moet je in dat vertellen kritisch stimuleren. Samen moet je proberen de gespreksproblemen niet als persoonlijk op te vatten, als falen, niet goed genoeg zijn etc. Dit probleem heet overdacht van gevoel.

 Praten over je stemmen

De derde stap is praten over je stemmen. Eerst gewoon vertellen wat je meemaakt en  de ondersteuner vragen laten stellen over wat hij/zij niet begrijpt en dat dan proberen uit te leggen.

 Oefenen met angst reducerende oefeningen

Over stemmen praten is niet voldoende om je angst kwijt te raken, daarvoor moet je ook oefeningen doen en net zolang proberen en herhalen tot je voelt een beetje minder bang te zijn en wat meer controle te hebben bijv. over wanneer de stemmen komen. Dit kan nogal wat tijd in beslag nemen. Als je  het maar systematisch doet en ook echt dagelijks doet. Voor wat  voor soort oefeningen je kunt doen zie R.&E. herstellen, onder omgangsvormen.

 Het Interview

Een volgende stap is - samen met de ondersteuner - het Maastrichts stemmen  interview nauwkeurig uitvoeren. Het interview kan je down loaden van deze website, de leidraad bij het uitvoeren vind je in het boek "omgaan met stemmen" (zie boeken bestellen). Het belangrijkste van het interview is goed doordenken hoe en wanneer het stemmen horen is begonnen of negatief is geworden en wat er in die tijd is gebeurd of waar je problemen mee had. Dat is ook, want dat brengt akelige emoties met zich, waar mensen nu eenmaal graag voor wegvluchten. 

 Verdere stappen

Voor verdere stappen zie  het werk van Romme en Escher onder herstellen subcategorie  "stappen naar herstel".  Je moet  bij deze benadering je liefst wel aan de ontwikkelingsfasen houden en aan vedere herstel stappen beginnen als je meer controle hebt gekregen en wat meer emoties verdraagt.