Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Voor wie

Herstellen geldt alleen voor mensen die ernstig gehinderd worden door hun stemmen, er bang voor zijn en zich machteloos door ze gemaakt voelen. Het geld dus niet voor positieve stemmen en niet voor mensen die hun stemmen als positief ervaren, die er door geholpen of geÔnspireerd worden. Voor hen zou het zonde zijn ze kwijt te raken. 

Stemmen zijn emoties

Stemmen zijn de spiegel van conflict rijke emoties die ontstaan zijn tijdens traumatische ervaringen. Daarvoor weglopen is heel verleidelijk, maar het helpt niet bij herstel. Alleen medicijnen helpt ook niet want die onderdrukken vooral die emoties. Dit is een tijdelijke oplossing. Zodra gestopt wordt met de medicatie komen de emoties terug. Om dat te vermijden moeten de medicatie blijvend worden gebruikt en de problemen worden niet opgelost en de persoon leert niet om te gaan met zijn emoties wat het leven aanzienlijk verarmd. en het functioneren bedreigd.
Om echt te herstellen en je eigen leven vrij te kunnen leven moet je juist de conflict rijken en daardoor verwarrende emoties leren kennen en om te gaan. Dat is niet makkelijk maar wel de moeite waard.

Hoe hebben anderen dat u voor gedaan

1) Door iemand te vinden die geïnteresseerd is in hen als persoon en die stemmen horen opvat als een betekenisvolle ervaring

Eleanor verteld daarover:"Ik kwam bij een nieuwe psychiater en die zei "Ha, Eleanor, leuk om je te ontmoeten. Kan je me wat over jezelf vertellen? Ik keek hem aan en zei alleen maar "Ik ben Eleanor en ik ben schizofreen". Toen zei mijn psychiater met zachte stem iets dat voor mij heel veel kracht had: "Ik wil niet weten wat andere mensen je over jezelf hebben verteld, ik ben geïnteresseerd in jou zelf". Hij vertelde ook dat stemmen horen een gewone menselijk ervaring is, waarvan je de betekenis voor jou in jouw leven moet ontdekken.

2) Door hun stemmen te accepteren als iets dat van hen persoonlijk is, iets dat bij hen hoort.

Sue: "wat aanvaarden betreft deed ik het volgende: Ik accepteerde mijn stemmen als echt; Ik probeerde niet langer van ze af te komen, maar beschouwde ze als behorend bij mij; Ik werd me ervan bewust dat ik de eigenaar van de stemmen was; Ik zocht niet langer naar een oorzaak buiten mijzelf; Ik probeerde in mezelf oplossingen te vinden; Ik onderzocht wat er in mijn leven gebeurd was dat met de stemmen te maken kon hebben; Ik aanvaardde die emoties die niet prettig waren en die ik niet de baas kon worden. 

3) Een actieve interesse in stemmen ontwikkelen

Ami beschrijft hoe ze las dat er een lezing over stemmenhoren werd gehouden en toen ze daar was het boek `Stemmen horen accepteren` kocht en het in een nacht uitlas. "Dit is voor mij, dacht ze en ontdekte dat de aanwezigheid van stemmen een rede hebben. 

4) Oefenen in anders omgaan met de stemmen ( angst reductie en vergroten controle)

Stewart: "Ik kon al in mijn gedachte terug praten tegen de stemmen, maar nu leerde ik een bepaalde tijd 's avonds vrij te maken om me op de stemmen te concentreren en met ze te praten, maar tegelijker tijd leerde ik als ze op een andere tijd kwamen tegen ze te zeggen nee niet nu maar straks, vanavond". Zie voor meer oefeningen"angst vermindering en controle".

5) Het herkennen van de relatie tussen de stemmen en de eigen levensgeschiedenis

Daan: "Ik dacht dat ik slecht was omdat de stemmen me uitscholden. Later ontdekte ik dat ze de eigenschappen hadden van degenen die mij lichamelijk hadden mishandelt. Ook werden de stemmen negatief als er conflicten waren in huis. De stemmen werden dus een spiegel van mijn leefomstandigheden". 

6) De macht, die de stemmen uitoefenen uitdagen en de macht terug nemen.

Debra: "Ik merkte dat ze niet zo onfeilbaar of machtig waren als ik aanvankelijk gedacht had. Ik besloot dat ik de stemmen een opdracht zou geven om dit te testen. Ik gaf ze de simpele taak zonder hulp de afwas te doen. Hiertoe waren ze niet in staat en daarmee was de eerste twijfel aan hun feitelijke macht gezaaid".

Debra: "Ik besefte dat de enige macht die de stemmen hadden de macht was, die ik ze gaf. Zij hadden mij nodig om taken uit te voeren en tegen bepaalde personen te praten; zonder mij waren ze machteloos. Ik ging de stemmen benaderen zoals ik elke willekeurige bekende zou benaderen en ging eisen stellen aan de manier en het tijdstip waarop ze me konden spreken."

7) Nieuwe Keuzes maken  voor de invulling van hun leven.

Debra: "Ik besloot dat ik het risico moest nemen echte mensen in mijn leven uit te nodigen en heel voorzichtig en onhandig werd dat mijn nieuwe doel. Uiteindelijk ging ik het meer buitenshuis zoeken, ging naar de universiteit, maakte vrienden en vond een baan."

8) De relatie met de stemmen te veranderen, door anders op ze te reageren.

Antje vertelt dat een sjamaan haar leerde langzaam en vriendelijk met de stemmen te praten en hen te zeggen dat ze terug moesten gaan naar waar ze vandaan kwamen. Na drie of vier weken zo met ze te hebben gepraat drie of vier keer per dag, werden de stemmen langzamer en rustiger. Daardoor verdwenen ze uiteindelijk.

9) Zelfaanvaarding: door emoties als eigen te gaan aanvaarden 

Eleanor: "Iedereen heeft zijn eigen demon in zich en voor mij was dat de kant van mezelf die ik niet kon aanvaarden. De stem was een belichaming buiten mij van mijn eigen onzekerheid. Zijn minachting was in wezen een uiting van mijn gevoelens over mezelf" . 

Ami: geleidelijk aan ging ik beseffen dat wat de stemmen zeiden eigenlijk goede raad was en als ze bijvoorbeeld zeiden "kijk die eens wat een ramp" keek ze in de spiegel en merkte ze dat ze er nogal slordig uit zag en daar wat aan moest doen om uit te kunnen gaan. Zo leerde ze de emotie van de stemmen als haar eigen emotie herkennen. 

Uitgebreider informatie over "stappen naar herstel" zie deze website bij Werk Romme en Escher over herstel en PDF file "stappen naar herstel".