Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

De vraag hoe ontstaat stemmen horen is een complexe vraag

Het vermogen stemmen te horen is een menselijke variatie, net als linkshandigheid,  dyslexie;  homoseksueel etc. Bij menselijke variaties is er sprake van een wisselwerking tussen hersenen en ontwikkeling. We hebben niet allemaal het zelfde standaard brein, maar daarmee zijn mensen met andere mogelijkheden nog niet abnormaal in de negatieve betekenis die daar vaak aan wordt gegeven. Stemmen hoorders hebben andere capaciteiten met andere mogelijkheden. We zien bijvoorbeeld bij de meeste stemmen hoorders dat ze erg muzikaal zijn. 

Helaas hebben we  in onze westerse cultuur een negatieve kwaliteit aan stemmen horen gegeven. (zie Emancipatie) Er zijn wel vaak aanleidingen, waardoor iemand stemmen gaat horen  (zie menselijke variatie)

Stemmen horen bij mensen die ze als positief ervaren
De groep mensen die stemmen horen als iets positiefs ervaren is verreweg de grootste  groep (zie R&E ondersteunend onderzoek).
Voor de meeste stemmenhoorders is het horen van stemmen een spontaan proces, dat ze opvatten als een persoonlijke extra mogelijkheid, waar ze zich geen zorgen over maken, maar eerder blij mee zijn.
Het stemmen horen kan ook ontstaan door de oplossing van een indringend probleem buiten zich zelf te plaatsen. De reden om dit te doen kan zijn dat de betreffende persoon geen oplossing voor het probleem weet en daarom een zekere afstand tot het probleem neemt. Hij vertrouwdt er dan bijvoorbeeld op dat als hij geen probleem van zijn probleem maakt,  de oplossing zich vanzelf zal  aandienen. Door deze ruimte te scheppen kan hij inspiratie opdoen en de oplossing vanzelf laten groeien Het horen van stemmen kan dan een vorm van zo'n inspiratie bron zijn. De stemmen kunnen dan in de vorm van beeldspraak of  heel direct aanwijzingen geven voor een mogelijke oplossing van het probleem. Deze mensen maken vaak een leerproces door om zinnig gebruik te maken van de stemmen.  Stemmenhoren kan ook onderdeel zijn van een leerproces in de ontwikkeling van de eigen spiritualiteit.
Alternatief of complementair therapeuten, die stemmen horen gebruiken vaak hun stemmen om adviezen te geven, die mensen bij hun problemen helpen. 

Stemmen horen bij mensen die er onzeker van worden

Een andere groep zijn de mensen, die stemmen horen als iets negatiefs ervaren en er bijvoorbeeld onzeker of angstig van worden.
De  problemen, die ze moeten oplossen maken hen onzeker en daarop kunnen  stemmen dan reageren. Deze mensen hebben soms wel en soms ook niet direct door dat het probleem hen onzeker maakt. Ze vragen zich meer af wat ze met de stem moeten en of het wel goed gaat met ze, of het geen teken van gekte is.
De hulpvraag geldt vooral de onzekerheid over wat ze met de stemmen aan moeten. Zij zijn het best geholpen door hun ervaring te normaliseren en te bevestigen dat de stemmen verband houden met hun probleem en ze eventueel daarmee te helpen.

Stemmen horen bij patiënt stemmen hoorders

Het stemmen horen bij mensen die daarmee patiÎnt geworden zijn komt vooral voor bij mensen die problemen in hun leven hebben meegemaakt waardoor ze emotioneel sterk uit hun evenwicht geraakt zijn. Zij kunnen hun emoties niet aan en in de plaats daarvan komen stemmen, die hun emoties verwoorden en herinneringen ophalen aan wat hen is overkomen. De directe omgeving ziet hun stemmen en hun emotionele onevenwichtigheid als ziekte en niet als reactie op problemen. Ze zijn er vaak bang van of boos over en doen weinig navraag. Die problemen ook wel trauma's genoemd, zijn zo overweldigend geweest en er is zo weinig hulp bij  gekregen, of ze  zijn zelfs ontkent,dat de stemmen hoorder van die problemen zover mogelijk afstand heeft genomen. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost en blijft de emotionele verwarring bestaan. De stemmen geven dan uitdrukking aan die verwarrende emoties. Zie daarover: werk Romme & Escher bij achtergronden van stemmenhoren.