Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Menselijke variatie

Heel veel mensen horen stemmen
In zijn boek ìHearing voices a common human experienceî(blz5) vertelt John Watkins: ìdat stemmen hoorders er in het algemeen verbaasd over zijn, wanneer zij ontdekken hoe vaak de ervaring stemmen horen eigenlijk voorkomt.
Bevolkingsonderzoek heeft bij herhaling, bij volledig wakkere, gezonde. "normale",volwassenen laten zien, dat zij die ervaring meemaken.

Bevolkingsonderzoek

Het eerste bevolkingsonderzoek naar hallucinatoire ervaringen werd al in 1894 gedaan dor prof. Sidgwick. Toegespitst op stemmen horen  is  een meer recente studie van Posey en Losch (1983) bij 375 psychologie studenten. Zij geven op blz 107 als resultaat dat:

71%  van de studenten in wakkere toestand enige ervaring met stemmen heeft, zoals:

- een stem horen die de eigen naam roept (36%)
- de eigen gedachte horen, alsof die hard op worden uitgesproken (39%)
- de eigen naam horen roepen bij het in slaap vallen (30%)
- een ondersteunende of adviserend stem horen (10%)
- de stem van God horen (11%)
- een gesprek houden met een stem (5%)

 Dit onderzoek is door andere onderzoeken bevestigd. Ook hun gegevens suggereren dat de meeste mensen in hun leven wel enige ervaring met stemmen horen hebben. Ondanks de resultaten van deze onderzoeken rijst de vraag, waarom de ervaring nog altijd als zo bijzonder wordt beoordeeld.

Variatie 

Er is een enorme individuele variatie, zowel de soort stemmen ervaring als de reactie erop. Sommige ervaringen zijn heel kort, slechts een paar seconden, zoals het horen roepen van de eigen naam. Anderen duren meerdere jaren en komen in heel wisselende frequentie Tien (1991: 4%). Veel stemmen zijn ondersteunend; helpend en inspirerend, anderen zijn een machteloos makende kwelling. Deze zijn verre  in de minderheid en men kan er wel mee leren omgaan en de relatie ermee veranderen of kwijt raken (Romme et al 2009).

Omstandigheden waarin de stemmen kunnen komen

Deze kunnen heel verschillend zijn: (deels uit boek van John Watkins 11-28).

1) Vlak voor het inslapen of voor vlak voor het wakker worden. Dit wordt in de psychiatrie als een normale ervaring gezien en hypnagoge hallucinatie genoemd.
2) In dromen worden soms indringende stem ervaringen meegemaakt. Ook dit wordt tot de normale variatie gerekend in de psychiatrie.
3) Denkbeeldige stemmen van vriendjes, vooral in de jaren voordat een kind naar school gaat. Van de 375 studenten vertelt 25% daarover. Dit wordt ook normaal gevonden.
4) Bij sterfgevallen en rouw. Tijdens het rouw proces is het heel gewoon dat men de overledene hoort of ziet. ( Grimby, 1993, geeft een percentage van 89% het voelen van een aanwezigheid en bij 30% het horen van de stem). 
5) Bij ernstige stress, angst en ervaren trauma. Ensink (1992 blz,128),  beschrijft in haar onderzoek, dat van de 100 vrouwen, die seksueel misbruikt zijn, 43% later in hun leven stemmen gaat horen. Dit wordt meestal als abnormaal beschouwd. Men kan het echter beter zien als begrijpelijke reactie op onbegrijpelijke omstandigheden.
6) Bij mensen met een zogenoemde post traumatische stress stoornis, dit is een aparte categorie in de psychiatrische diagnostiek en slaat op mensen, die allerlei klachten krijgen waaronder stemmen horen na het meemaken van ernstige traumata zoals oorlogstrauma; vliegtuig ongeluk etc.
7) Extreme deprivatie of Isolatie. Mensen die ontberingen qua voedsel, water en slaap ervaren voor wat langer periode. Een voorbeeld was mijn huisarts die na 48 uur solozeilen van alles ging zien en horen. 
Minder gewoon zijn de experimenten, die men heeft gedaan met sensorische deprivatie met lange volledige stilte. Maar ook bij opgesloten worden, of bij martelingen. Wederom begrijpelijke reacties op onbegrijpelijke omstandigheden.
8) Hypnose ervaringen: Levendige ervaringen waaronder stemmen horen kan geÔnduceerd worden onder hypnose door middel van suggestie.
9) Bijna dood ervaringen: mensen die bijna dood waren gegaan bij medische ingrepen of spontaan  herinneren zich later in die bijna dood situatie van allerlei ervaringen als een buiten hun lichaam treden; overleden vrienden of familie ontmoet hebben. Soms hoort men een stem, die gezegd heeft ìga terugî.
10) Chemische substanties zoals LSD. mescaline (peyote); magic mushroom etc. kunnen aanleiding zijn tot visuele beelden, maar ook tot stemmen horen.
11) Stemmen horen als fase in de spirituele ontwikkeling zoals bij budistische monikken en sjamanen, maar ook in bepaalde groepen in Nederland zoals de Roze Kruizers.
12) Door stemmen geroepen worden in de betekenis van uitverkiezing, bijv. geroepen tot het priesterschap. Dit komt ook voor bij andere beroepen als er maar een heel sterke interesse en drang bestaat een bepaald beroep te kiezen.
13) Creative inspiratiein muziek, schilderkunst of probleem oplossing.  Zo voelde Robert Schumann dat de meeste van zijn belangrijkste composities hem gedicteerd waren door de stemmen die hij hoorde en Florestan en Eusebius noemde.

Op blz. 30 noemt John Watkins in zijn boek een groot aantal bekende figuren die stemmen zouden hebben gehoorde zoals: Socrates;  William Blake; Sigmund Freud; Carl Jung; Emanuel Swedenborg; Mahatma Ghandi;  Martin Luther King Jr.; E. Kubler-Ross. Zo ook alle stichters van Godsdiensten zoals Moses; Jezus Christ (Rooms Katholiek); Mohammed (Islam); George Fox (Quakers); Joseph Smith (Mormons);

Literatuur

Bernardine J. Ensink ( 1992) Confusing Realities . VU University Press . Amsterdam
Grimby A. (1993) Bereavement among elderly people. Acta Psychiatrica Scandinavica. vol. 87
John Watkins (1998/2008) Hearing Voices , A common human experience. Michelle Anderson Publications  Melbourne, Australia