Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

We geven hier voorbeelden van uitspraken van stemmen hoorders die wijzen naar wat er gebeurd is in hun leven.

 

Ingedeeld naar:

identiteit van de stemmen karaktertrekken begin van het horen van de stemmen wat ze zeggen waardoor ze uitgelokt worden de invloed die ze hebben. Hoe verwijst de identiteit van de stem naar wat er gebeurd is

Jo:"Ik begon stemmen te horen direct na een periode van seksueel misbruik. Ik herinner mijn eerste stem zo goed omdat die de identiteit aannam van degene die mij seksueel misbruikt had".

Flore, "Bij mij is er geen verwarring geweest. Ik herkende de stem, het was de dader".

Mien: "Als kind verwarde de stem me absoluut niet. Het was heel normaal voor mij, het was de stem van mijn overleden grootmoeder die me hielp  door bijv. te zeggen "het komt wel goed"(steun na seksueel misbruik door priester)

 

Hoe verwijzen andere karakter trekken van de stem naar wat gebeurd is

Daan : "Ik dacht dat ik slecht was omdat de stemmen  me voor alles en nog wat uitscholden. Later realiseerde ik mij dat de stemmen verband hielden met het lichamelijk geweld omdat zij de karaktertrekken hadden van degene die me mishandelden, mijn moeder en stief-vader en nog enkele familieleden".

 

leeftijd van de stem

Jolanda: "Nina is een kind van zeven dat heel veel huilt, maar dat ook onmiddellijk aanwezig is als mensen of als ik zelf lichamelijk contact met iemand zou hebben. Dat contact regelt Nina. Zij wordt niet boos, maar neemt het over en reageert als een kind van zeven. Nina was er vroeger altijd, tijdens het misbruik". Nina wordt niet ouder en 7 is de leeftijd waarop het seksueel misbruik van Jolanda begon.

 

Hoe verwijst het begin van het stemmen horen naar wat er gebeurd is.

Jolanda was 7 toen ze de stem van Nina begon te horen en het misbruik begon.

Frans begon twee stemmen te horen, een hele rationele stem en een hele emotionele stem. Hij was toen 27 en de situatie in zijn studentenhuis had hem heel erg boos gemaakt. Toen hij die boosheid moest uiten kon hij dat niet en hoorde in plaats daarvan de twee stemmen. Frans had thuis afgeleerd emoties te uiten.

 

Hoe verwijst wat ze zeggen naar wat er gebeurd is. (voorbeeld van pesten)

Johny: "Ik ben heel veel gepest op school als gevolg van mijn dyslexie en een licht slissen. De typische thema's van de stemmen zijn dat ik stom ben, lelijk en waardeloos. Het pesten lijkt wel voort gezet  te worden door de stemmen. In het begin bracht ik deze twee dingen niet met elkaar in verband"

Gina: Haar stem zei: "Ik krijg je wel, ik maak je kapot". Later bleek dat met "ik" de "flat" werd bedoeld en ze bij het bij het begin van de stem bang was geweest dat haar nieuwe flat haar kapot zou maken omdat ze hem eigenlijk financieel niet kon veroorloven.

 

Hoe verwijst wat ze uitlokt naar wat er gebeurd is (Voorbeeld van pesten)

Karina: "de stemmen komen vooral op en zijn het sterkst, wanneer ik naar plaatsen ga waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals in cafe's en in een bus". Wat de stemmen uitlokt lijkt ook metafoor voor pesten, situaties waarover je geen controle hebt.

 

Hoe verwijst de invloed die ze hebben naar wat er gebeurd is 

Karina "Stemmen maken me bang en ik krijg tranen in mijn ogen en ze zijn in staat mij mijn waardigheid en zelf respect te ontnemen". Dit klinkt ook als metafoor voor pesten, nl. het effect van pesten op degene die gepest wordt.