Stichting leven met stemmen.

stemmen horen accepteren en begrijpelijk maken

Verschil met de psychiatrie 

Stemmen horen is een reactie op meegemaakte gebeurtenissen.

In de psychiatrie wordt Stemmen horen vrijwel alleen gezien en benaderd als een symptoom van een ziekte. Heel vaak (80%) wordt daarbij dan de diagnose schizofrenie gegeven.  De stemmenhoorder krijgt vervolgens alle daarbij horende vooroordelen te horen zoals chronisch verloop; noodzaak heel lang medicijnen (neuroleptica) te moeten nemen; zich te moeten aanpassen aan de ziekte. Dit  laatste wil zeggen niet te hoge verwachtingen hebben van de mogelijkheden in zijn/haar leven, wat betreft het aangaan van langdurige intieme relaties; het niveau van werken en de gevoeligheid voor stress. Tenslotte gaat men er van uit dat de psychotische patiÎnt, zoals de stemmen hoorder dan heet geen echte eigen bijdrage kan leveren aan zijn/haar herstel, anders dan door zich aan te passen aan beperkingen en medicatie te nemen. Krijgt de stemmen hoorder een ander diagnose dan wordt wel meer op problemen ingegaan alhoewel er een sterke neiging bestaat voor de stemmen medicatie te geven en op de ervaring zelf  niet specifiek in te gaan.

De manier van diagnose stellen

Op de manier waarop in de psychiatrie tot een diagnose wordt gekomen is vooral bij de psychosen veel kritiek. De diagnose volgt uit het vaststellen van een aantal symptomen, zoals stemmen horen en de voor buitenstaanders merkwaardige verklaring daarvoor. Eigenlijk naar goed medisch gebruik zou eerst de oorzaak moeten worden achterhaal alvorens to een diagnose te komen. Van schizofrenie is geen oorzaak achterhaalbaar wel van de symptomen.

De self fulfilling prophecy van het ziekte begrip schizofrenie.

Na 25 jaar onderzoek is het ons en anderen wel duidelijk geworden dat de psychiatrische redenering over stemmen horen niet juist is en ook leidt tot een zich zelf waarmakend voorspelling.(zie ondersteunend onderzoek bij R & E)

Stemmen zijn een reactie op meegemaakte gebeurtenissen

Stemmen horen is geen symptoom van een ziekte en komt niet voort uit ziekte of dysfuncties van de hersenen. Het is een begrijpelijk te maken reactie op traumatische ervaringen, die iemands emoties uit het evenwicht gebracht hebben. Het resultaat daarvan, wat de psychiatrie ìpsychoseî noemt zijn dan ook eerder ìemotionele crisis periodenî. Iemand kan met het stemmen horen wel ziek worden en gaan disfunctioneren vanuit de angst voor de stemmen en de macht die hij /zij aan de stemmen geeft. Stemmen kunnen als zeer overweldigend ervaren worden. Voor stemmenhoorders, die ziek worden of gaan disfunctioneren zijn ze angst aanjagend en machteloos makend. Net zo angst gevend en machteloos makend als tijdens de traumatische ervaringen.

Stemmen horen is geen symptoom van ziekte of uiting van gekte

Stemmen horen komt voor bij 4% van de algemene bevolking. Bij veruit de meeste van hen is geen sprake van ziekte. Dit is uit herhaald epidemiologisch bevolking onderzoek gebleken. Hiermee is ook bewezen dat stemmen horen op zich zelf geen symptoom van een ziekte of uiting van gekte is, maar een menselijke variatie. (zie ondersteunend onderzoek bij M.&E. en emancipatie)

Schizofrenie is geen chronische ziekte tenzij je hem zo behandeld.

Bij mensen die de diagnose schizofrenie krijgen blijkt uit herhaald onderzoek, waarin deze mensen over vele jaren werden gevolgd dat het geen chronische ziekte is, maar dat een aanzienlijk aantal  herstellen.  Door het blijven hangen aan het ziekteconcept wordt het herstel wel bemoeilijkt 

Medicatie alleen is schadelijk

Door de behandeling te beperken tot het alleen geven van medicatie leidt de stemmenhoorder schade door dat niet op zijn/haar problemen wordt ingegaan. Er wordt gelukkig in Nederland wel meer gedaan, maar men blijft wel op een inperkende manier hangen aan het ziekte concept.

De stemmen hoorder heeft wel degelijk invloed op zijn herstel

Het is een onjuist uitgangspunt dat de stemmen hoorder geen eigen bijdrage kan leveren aan zijn herstel (zie andere benadering).
Het zou daarom beter zijn als een stemmenhoorder eerst andere stemmenhoorders zou ontmoeten alvorens zich naar de psychiatrie te begeven. Hij zou dan weerbaarder zijn tegen de vooroordelen.